Utrwal i uporządkuj swoją wiedzę

Zdobądź wiedzę operatywną

Odwiecznym problemem uczniów jest zakuwanie, bez zrozumienia, aby tylko zaliczyć daną partię materiału. Taka postawa nie prowadzi do niczego dobrego, sprawiając, że uczeń nie tylko bardzo szybko zapomina zdobyte informacje, ale również nie potrafi się nimi swobodnie posługiwać. Aby móc swobodnie posługiwać się nowo zdobytymi informacjami, należy je dokładnie zrozumieć. Bardzo dobrym sposobem na utrwalenie i zrozumienie materiału jest robienie zadań. Dzięki temu musimy wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce, zauważając różnego rodzaju zależności i wykazując się zrozumieniem tematu. 

Przygotowując się do matury, bardzo ważne jest swobodne posługiwanie się zdobytymi w szkole średniej informacjami i umiejętnościami. Ponieważ na egzaminie dojrzałości pojawiają się najczęściej konkretne typy zadań, warto sobie zautomatyzować wykonywanie pewnych czynności. Aby to osiągnąć, można przerabiać różnego rodzaju repetytoria i zbiory zadań. Godne polecenia są również Maturalne Karty Pracy będące ćwiczeniami do poszczególnych działów, umieszczonych w podręcznikach konkretnych wydawnictw. Wykonywanie zawartych w Kartach ćwiczeń, pomaga na utrwalenie wiadomości i zdobycia operatywnej wiedzy, którą można wykorzystywać w praktyce.

Przygotuj się do matury – bez stresu

Stres przedmaturalny jest czymś normalnym, spowodowanym świadomością, że od wyników egzaminu będzie zależała możliwość studiowania. A na niektórych kierunkach, wyniki muszą być wysokie. Stąd osoby chcące się dostać na wymarzone studia, bardzo często mocno przeżywają zbliżającą się maturę. Aby uniknąć dodatkowych powodów do stresu, takich jak np.:

  • świadomość własnej niewiedzy
  • nie do końca opanowany materiał
  • brak zrozumienia poszczególnych zagadnień
  • nieoperatywna wiedza
  • brak wiary we własne możliwości

Dlatego przygotowując się do matury, warto poświęcić więcej czasu na trudniejsze zagadnienia, których zrozumienie sprawia problem. Dodatkowo, ucząc się nowych zagadnień, warto od razu wykonywać ćwiczenia, dotyczące danego tematu, np z Maturalnych Kart Pracy. Dzięki temu na bieżąco wykorzystujemy w praktyce zdobytą teorię, co ułatwia zapamiętywanie i sprawia, że dany temat zapamiętamy na dłużej.

Aby się nie stresować, warto się solidnie przygotować. Dzięki temu zyskamy wiarę we własne umiejętności. Wykonywanie zadań i ćwiczeń pod kątem jest niezwykle istotne, ze względu na to, że wiele zadań na arkuszach maturalnych jest konkretnym schematem, którego należy się trzymać. Zadania są do siebie dość podobne, dlatego im więcej zadań danego typu zrobimy, tym łatwiej nam będzie je wykonywać. W pewnym momencie większość zadań będziemy robić automatycznie, co pozwoli nam zaoszczędzić czas na maturze.